Technische Onderzoeken

Je kan in onze praktijk terecht voor Eerstelijnsgeneeskunde : dit betekent dat wij de pathologie die wij als huisarts optimaal zelf kunnen behandelen, zelf verzorgen.Dit zowel voor je baby, kinderen, ouderen …

Hierbij maken wij gebruik van diverse technische onderzoeken.

Kleine heelkunde

hechtingen, wegsnijden van oppervlakkige huidletsels

 

 

 

 

 

 

 

Electrocardiografie

Een ECG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters ECG staan voor ElektroCardioGram. Het ECG is bekend als een ‘hartfilmpje’, hoewel het eigenlijk meer registreert dan in beeld brengt. Een ECG registreert de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken.

 

 

 

 

 

Spirometrie / longfunctietest

Een spirometrie gebeurt met een spirometer. Dit is een apparaat verbonden met een slangetje in rubber of karton waarin de patiënt moet blazen. Hiermee wordt de longfunctie direct gemeten. De resultaten worden grafisch weergegeven op een zg. spirogram en kunnen automatisch vergeleken worden met referentiewaarden.

 

 

 

 

 

 

 

24 uurs bloeddrukmeting

 

 

 

 

 

Praktijkadressen
  • Oudstrijdersstraat 85
  • Omloop 51

Oudstrijdersstraat 85, Nederename
Omloop 51, Eine
ARTSENPRAKTIJK OHIO