Informed Consent en GMD

In digitale tijden is het mogelijk voor ons als huisarts om efficiënter samen te werken met andere zorgverleners in de eerste lijn en met de ziekenhuizen. Dit kan alleen door uw geïnformeerde toestemming (informed consent) te geven om uw gezondheidsgegevens te delen.

Daarnaast kan je aan uw erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden.

Informed consent

Als u uw goedkeuring geeft, kunnen zorgverleners relevante gegevens met uw betrekking tot uw medische voorgeschiedenis, medicatie, vaccinaties, enz. op een beveiligde manier met elkaar delen. Op die manier kunnen we beter samenwerken, onnodige onderzoeken vermijden en u beter behandelen. Enkel zorgverleners waar u een therapeutische relatie mee heeft, kunnen deze gegevens inkijken. Hiervoor wordt telkens ingelogd met uw elektronische identiteitskaart.

Een voorbeeld: u gaat naar de kust en krijgt een ongeval waarvoor u opgenomen moet worden in het plaatselijk ziekenhuis. Door uw toestemming te geven kan de spoedarts nakijken of en welke medicatie u neemt, of u allergieën heeft, of u al eerdere operaties gehad heeft enz. Hierdoor kan er snel en efficiënter gehandeld worden.

 

Hoe kan u uw toestemming geven?

Dit kan u thuis zelf doen via www.patientconsent.be U dient dan in te loggen met uw elektronische identiteitskaart. U kan dit ook bij de huisarts doen, de apotheek of in het ziekenhuis. U kan op elk moment uw toestemming intrekken en u kan steeds vragen aan uw zorgverlener om bepaalde informatie niet te delen.

Aarzel niet om ons aan te spreken als u hierover nog vragen heeft.

GMD

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

 • medische voorgeschiedenis
 • geneesmiddelengebruik
 • behandelingen
 • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
GMD in teken van preventie

De huisarts moet met jou een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden. Komen daarbij onder meer aan bod:

 • roken en alcoholgebruik
 • stress
 • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker
 • vaccinaties
Tarief GMD

De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald. U hoeft hier niets voor te doen. Uw arts zal na het verkrijgen van het informed consent, rechtstreeks het GMD registreren bij uw mutualiteit

 • volledig papierloos
 • u heeft steeds uw EID nodig voor registratie
 • steeds vrijblijvend

Uw voordeel informed consent

Uw huisarts zal naast het beheer van uw medisch dossier ook snel toegang hebben tot alle medische verslagen van specialisten. Uw huisarts zal in staat zijn uw medicatieschema te delen met uw huisapotheek en uw specialist

 • Toegang tot alle digitale medische verslagen
 • Samenwerking met uw huisapotheek
 • Direct toegang tot al uw gegevens van uw mutualiteit
 • Kan gemakkelijk online medische attesten aanvragen

Electronisch voorschrift

Via informed consent zal u huisarts uw voorschriften rechtstreeks digitaal ter beschikking kunnen stellen. Vanaf half 2019 zal u ook geen voorschrift meer krijgen van uw huisarts en zal alles 100% digitaal verlopen

E-attest

Begin 2018 zal u huisarts in staat zijn om rechtstreeks uw medisch getuigschrift door te sturen naar de mutualiteit. (later meer)

PRIVACY

Al uw gegevens worden in strikte privacy beheert in wederzijds vertrouwen. Uw huisarts is gebonden aan medisch geheim.

Praktijkadressen
 • Oudstrijdersstraat 85
 • Omloop 51

Oudstrijdersstraat 85, Nederename
Omloop 51, Eine
ARTSENPRAKTIJK OHIO