Wat breng je mee naar de consultatie?

Wat breng je mee naar de consultatie?

 

Breng steeds je identiteitskaart mee naar de raadpleging. Dit vergemakkelijkt de administratie aanzienlijk.

Voor de kinderen (0-12 jaar) vragen wij om zo veel mogelijk de kids-ID of ISI + kaart mee te brengen.

Door gebruik te maken van deze e-ID kaarten worden kleefzegeltjes steeds minder gebruikt.

 

downloadkidskaart

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze e-ID kaart wordt jouw statuut bij het ziekenfonds nagegaan. Dit statuut bepaalt de terugbetaling. De terugbetalingsregels zijn erg complex en worden regelmatig aangepast. Door na te gaan welke regels er voor jou van toepassing zijn, kunnen wij hierbij helpen.

Op deze wijze kan tevens worden nagegaan of wij de afhandeling van de terugbetaling rechtstreeks regelen met uw ziekenfonds, zodat u aan ons enkel het “remgeld” betaalt. Deze maatregel geldt ook voor mensen met een statuut van “chronisch zieke”, langdurig werklozen, of wanneer u het financieel moeilijk heeft. Vraag ernaar…

Deze hulp in de terugbetaling heet de “regeling derde betaler“, u betaalt dan enkel het remgeld. Wordt het GMD beheerd in onze praktijk dan is dat slechts € 1,- voor de raadpleging en € 3,- voor een huisbezoek.

Via de e-ID kunt u ook de toelating geven om uw medische gegevens op een veilige wijze te delen met andere artsen zoals de huisarts met wachtdienst of de spoedarts. Deze dienstverlening is helemaal nieuw.

Vraag gerust meer info aan uw huisarts

Praktijkadressen
  • Oudstrijdersstraat 85
  • Omloop 51

Oudstrijdersstraat 85, Nederename
Omloop 51, Eine
ARTSENPRAKTIJK OHIO