Voorschriften en attesten

 

Belangrijk

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag.

Je kan ook geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders. ‘Shoppen’ voor familie kan niet.

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt dus een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts.

Het afleveren van voorschriften gebeurt tijdens een raadpleging of huisbezoek.
 • Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging. Geen uitzonderingen mogelijk.
 • Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.

Als richtlijn:

 • voor de pil: één controle per jaar, baarmoederhalsuitstrijkje om de twee à drie jaar, in sommige gevallen moet dit vaker.
 • voor opvolging van bloeddruk: om de zes maanden indien de bloeddruk goed onder controle is en er geen bijkomende aandoeningen zijn.
 • voor suikerziekte: om de drie maanden
Verwijzing

Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesist, diëtist, radiografie, … na  een raadpleging. Je vraagt dus advies en eventueel een onderzoek bij je huisarts alvorens een afspraak te maken bij een specialist.

Wanneer andere zorgverleners je een verlenging van behandeling, medicatie of bijkomende onderzoeken voorstellen, bespreek je dit voorstel best eerst met je huisarts tijdens een raadpleging of huisbezoek. Hij zal je dan, na eventueel verder onderzoek, de nodige voorschriften en/of verwijsbrieven meegeven.

Attesten

Het invullen van attesten en formulieren maakt ALTIJD deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.

 • Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.
 • Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job in het onderwijs houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging of maak je een afspraak

Download attest vertrouwelijk van uw mutualiteit

Download hier uw attest van uw mutualiteit

 • Attest vertrouwelijk bond moyson
 • Attest vertrouwelijk liberale mutualiteit
 • Attest vertrouwelijk onafhankelijke mutualiteit
 • Attest vertrouwelijk christelijke mutualiteit
Praktijkadressen
 • Oudstrijdersstraat 85
 • Omloop 51

Oudstrijdersstraat 85, Nederename
Omloop 51, Eine
ARTSENPRAKTIJK OHIO