Even recapituleren. Er is wel al beslist dat het elektronische geneesmiddelenvoorschrift verplicht wordt op 1 juni 2018.

Het papieren voorschrift blijft evenwel mogelijk op huisbezoek en in woonzorgcentra – ook na die datum. En ook artsen – huisartsen en specialisten – die op 1 juni a.s. 62 jaar zullen zijn of ouder, mogen gewoon op papier blijven voorschrijven.

Wanneer een arts een elektronisch voorschrift aanmaakt, moet hij de patiënt nog altijd ‘een bewijs van voorschrift’ op papier afleveren. Dat bewijs moet de patiënt aan de apotheker overhandigen – die dan het elektronisch voorschrift kan ophalen.

Maar op het Verzekeringscomité was men het erover eens dat het papieren bewijs van voorschrift “midden 2020” moet verdwijnen. Dat zou het de arts op huisbezoek alleszins een stuk makkelijker maken om papierloos te werken.

De apotheker zou dan nog enkel het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid, het ‘rijksregisternummer’) van de patiënt nodig hebben om te kunnen zien welke openstaande voorschriften er voor de patiënt zijn. De patiënt wijst aan welke voorschriften hij wil afhalen.

Het systeem houdt wel bij wie de lijst van openstaande voorschriften raadpleegt.

Uw huisarts van Artsenpraktijk OHIO zal vanaf 1 januari 2018 u steeds op raadpleging een electronisch voorschrift afleveren met bewijs op papier.

We zijn ook volop bezig met de voorbereidingen om ook op huisbezoek electronisch voor te schrijven.