Over ons

Wij als huisarts vinden belangrijk dat

 • elke patiënt recht heeft op gezondheidszorg zonder onderscheid!
 • kwaliteit van leven belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de huisarts.
 • wij als huisarts u kunnen bijstaan, beleiden en coachen.
 • wij als huisarts u kunnen bijstaan, beleiden en coachen.
 • de patiënt is zelf mede verantwoordelijk is voor zijn gezondheid.
 • de huisarts een familiearts is en instaat voor de continuïteit van de zorg.
 • de huisarts oog moet hebben voor zorgproblemen van de populatie en tevens een signaalfunctie heeft.
 • om het medisch-inhoudelijk werk zo ‘evidence-based’ (gebaseerd op correcte wetenschap)
 • het teamwerk met de patiënt in wederzijds vertrouwen en respect kan verlopen.
 • er tijd moet zijn voor het ‘verhaal’ van de patiënt.
 • dat wij kunnen openstaan voor al uw problemen en vragen.
 • elke huisarts in ons team zich kan subspecialiseren en op die manier een bijzondere expertise kan opbouwen.

Wat betekent dat voor jou? Elke dokter van de praktijk kan je helpen. Je voorkeur voor een bepaalde arts wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.

PRAKTISCH

Uw huisarts

Een raadpleging kan u best aanvragen :

 1. via www.afspraken.be (online platform voor afspraken)
 2. via het secretariaat van het AZ OUDENAARDE 055 33 66 66
 3. via ons secretariaat op het nummer 055 30 47 48

Huisbezoeken, resultaten en andere vragen :

voor 12 uur op 055 30 47 48

Belangrijk

Er worden geen afspreken en/of huisbezoeken via e-mail aanvaard!

Via afspraken.be kan je gemakkelijk een afspraak maken bij de huisarts naar uw keuze

Bel steeds in de voormiddag om een huisbezoek aan te vragen

055 30 47 48

055 30 93 94

GEMIDDELDE VERDELING HUISBEZOEKEN EN RAADPLEGINGEN

Percentage totaal aantal Huisbezoeken per jaar 26%
Percentage totaal aantal raadplegingen per jaar 74%

WAT DOET UW HUISARTS?

Uw huisarts

 • Gidst je in het ruime aanbod van onderzoeks- en verwijsmogelijkheden. Wanneer naar welk onderzoek of welke specialist, en volgt de verslagen op

 • Weet raad bij al je gezondheidsvragen· Helpt bij de administratie voor allerlei attesten· Onderzoekt, wanneer nodig, je gehele lichaam· Schrijft noodzakelijke medicatie voor· Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin· Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties· Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en doet een borstonderzoek

 • Adviseert de juiste pilkeuze en onderzoekt gynecologische klachten door klinisch onderzoek en microscopie

 • Schoolt zich regelmatig bij en werkt mee aan wetenschappelijke projecten· Behandelt je sportletsels

 • Voert spirometrie (longfunctie onderzoek) uit, en neemt EKG af

 • Onderzoekt en behandelt je zieke baby of kind

 • Behandelt orthopedische problemen zoals verstuikingen en onverwikkelde breuken, al of niet door middel van gips

 • Onderzoekt en behandelt oog- en oorproblemen die tot de eerstelijnsgeneeskunde behoren (vreemd voorwerp, oorstop, ontstekingen etc…)

 • Vervangt andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak en stuurt hiervan een verslag door naar de huisarts van de patiënt· Blijft de behandelende arts, ook als de patiënt naar het rusthuis verhuist· Biedt de mogelijkheid tot het volgen van een (huisartsen)stage en begeleidt huisartsen in opleiding

 • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase, en maakt palliatieve zorg, levenstestament, euthasanievraag… bespreekbaar

 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje weg· Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig· Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, psycholoog, podoloog, kinesist, sociale diensten

Uitspraken van onze artsen en patiënten
ARTSENPRAKTIJK OHIO